Дом Елин Пелин

Хосписни грижи “Елин Пелин”

Медицински център “Елин Пелин” е комплекс за услуги на физически лица. Услугите са организирани с цел да се предложи пълен отговор на различни нужди на настанените и по-специално на възрастните хора на ниво апартамент, социални грижи и здравеопазване. Нашата мисия е предлагането на разнообразие от качествени услуги които да гарантират най-високо качество на живот при зачитане на собствената индивидуалност, достойнство и конфиденциалност.

Физическите, психически и социални изисквания на настанените се следват в цялостна перспектива. Насърчава се функционалната независимост и социалното включване в цялостната концепция за промоция на здравето в зависимост от предоставените индивидуални услуги.

Предоставените услуги включват:

  • настаняване в индивидуални апартаменти;
  • допълнителни медицински грижи за настанени с намалено ниво на самостоятелност;
  • настаняване на лица по искане на лекуващ лекар;
  • временно пребиваване на лица за извършване на предназначено лечение;
  • дневен център за приходящи лица.

В хоспис “Елин Пелин” възрастните хора се чувстват полезни и живи. Комплексът е нов и е оборудван с най-ново поколение инструменти и обзавеждане. Обслужването и здравните грижи са наистина на отлично ниво. Постоянно присъстващите лекари и квалифицираният персонал предоставят непрекъснати медицински грижи, внимание и наблюдение.
Всички дейности са предназначени да отговорят категорично на изискванията на настанените.
Общите части на сградата са обширни и разнообразни. Могат да се посочат по-основните:

  • обща зала, в която настанените се срещат, говорят, обсъждат, пият кафе: целта е да са заедно, да си споделят разни преживявания и да прекарват деня добре;
  • зала където се прожектират филми или се гледа телевизия;
  • зала за гимнастика и физиотерапия имайки предвид, че не само физическите упражнения са от съществено значение. В тази част от сградата се полагат грижи за тялото и чрез музика, с игра и с танци.

Удобни места за паркиране има пред главния вход, както и адекватно обслужване от обществения транспорт: достъпна е и с автобус от автогара Подуене (София) – Елин Пелин или с маршрутка от София. В хоспис “Елин Пелин” има рампа за хора с увреждания, на разположение са количка и асансьор за по-лесно пътуване и трансфер.

 

 

This slideshow requires JavaScript.