Цени

Хосписни грижи

от 25 лв на ден и от 750 лв на месец

Хосписни грижи / рехабилитация, раздвижване, изследвания

от 30 лв на ден и от 900 лв месечха такса

Рехабилитационен център

Индивидуален рехабилитатор от 25 лв за 60 минути

Хотел за възрастни

от 30 лв на ден